(1)
Arifia Ekayuliana; Noor Hidayati; Widiyatmoko; Johni Jonathan Numberi. ANALISIS EKSPERIMENTAL PEMBAKARAN MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR BIOETANOL 80% DARI AMPAS SAGU. SENTRINOV 2023, 8, 89 - 97.